CG eGOV - verzia 2020.5.2.200930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie

OPEN DATA


Mesto Levice si ctí otvorenosť a považuje za svoju povinnosť sprístupniť čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií.
Pre každú skupinu dát sú zverejňované diaľkovo prístupné dáta "datasety" v strojovo (počítačovo) spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov (textový súbor v štruktúre jazyka XML – viď. vysvetlenie dole pod zoznamom).
Ide o dáta, ktoré sú voľne prístupné prostredníctvom otvorených alebo verejných licencií. Zverejňované sú aj metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých "stĺpcov v tabuľke" či okienok vo formulári) v tabuľkovej forme. Informácie zverejňujeme v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme, môžu byť použité len na informatívne a analytické účely, nie sú použiteľné na právne úkony.
Poskytované datasety sú prístupné on-line, perióda aktualizácie je 24 hodín.
1. Zoznam objednávok Formát Platnosť Licencie
xml Od 16.1.2011 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
2. Zmluvy Formát Platnosť Licencie
xml Od 16.1.2011 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
3. Dodávateľské faktúry Formát Platnosť Licencie
xml Od 16.1.2011 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
4. Členovia orgánov samosprávy Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne volebné obdobie Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
5. Zoznam dotácií Formát Platnosť Licencie
xml Od 1.1.2013 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
6. Počty občanov v jednotlivých rokoch Formát Platnosť Licencie
xml Od roku 1999 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
7. Prírastky a úbytky občanov za jednotlivé roky Formát Platnosť Licencie
xml Od roku 1999 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
8. Počet občanov podľa ulíc Formát Platnosť Licencie
xml Od roku 1999 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
9. Zoznam obchodných prevádzok Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
10. Zoznam obchodných prevádzok s ukončenou činnostou Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
11. Evidencia psov Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
12. Počet prihlásených psov podľa ulíc Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
13. Online zoznam daňových dlžníkov Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
14. Register adries Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
15. Zoznam ulíc Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
16. Volebné okrsky a volebné miestnosti Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
17. Hrobové miesta Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD
18. Verejné obstarávanie Formát Platnosť Licencie
xml Od 12.9.2013 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XSD

Dataset


prístupný na zverejnenej webovej adrese (URL) poskytuje samotné dáta, ako aj prístup k dátam vo forme (XML) spĺňajúcej otvorené a technologicky neutrálne štandardy, s použitím verejných licencií, ktoré umožnia ďalšie využívanie dát. Každý "dataset" záznam obsahuje popis konkrétnych dát a dodatočné informácie, ako napríklad, v ktorom formáte sú dostupné, kto ich vlastní a či sú voľne dostupné, a o akej oblasti tieto dáta sú.
Odkaz a znenie používanej licencie - Creative Commons Attribution [Open Data]
Ďalšie prístupne súbory:
XSD – validačná schéma pre kontrolu štruktúry XML súboru dát
XSLT – zobrazovacia schéma pre vizuálnu reprezentáciu XML súboru dát
*podrobnejšia definícia - https://en.wikipedia.org/wiki/XML_Schema_(W3C)
**štandardy pre poskytovanie dát podľa zákona o IS VS – www.informatizacia.sk
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.