CG eGOV - verzia 2020.5.2.200930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie

Portál informačného systému samosprávy mesta Levice

 

Mesto Levice, v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, zriaďuje tento portál pre elektronickú komunikáciu. Postupne bude na tomto mieste zverejňovaný zoznam elektronických služieb poskytovaných mestom Levice a informácie pre verejnosť.


Verejná sekcia

Vo verejnej sekcii prinášame údaje o administratívnom členení mesta, o počte obyvateľov a ich vekovej štruktúre, ďalej prinášame informácie o samospráve, zasadaniach a uzneseniach a o stave schváleného rozpočtu mesta.

Privátna sekcia
Prihlásiť sa do Privátnej zóny môžete  s občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID karta), po kliknutí na Prihlásenie vpravo hore kliknite na Prihlásenie pomocou eID.

 

Úrad vlády SR zriaďuje elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva. Schránka fyzických osôb sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života. 

Schránky slúžia na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Cieľom zavedenia elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s verejnou správou.

Základnou a nevyhnutnou požiadavkou pri prístupe k elektronickým službám je jednoznačná identifikácia osoby a následne jej autentifikácia. Občiansky preukaz s čipom je dôveryhodným a bezpečným nosičom identifikačných údajov občana, teda jeho elektronickej identity. Občanovi vystavením občianskeho preukazu s čipom a zadaním bezpečnostného osobného kódu nevzniká povinnosť využívať dostupné elektronické služby,  iba mu dáva možnosť komunikovať elektronicky.

 

Ako postupovať?

 

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne sú nasledovné:

  - musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu,

  - čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh,

  - musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),

  - musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),

  - musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS.

Podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky sa Vám doručí potvrdenie o prijatí oznámenia a prípadne pokyn na úhradu alebo, ak Vaše podanie nebude kompletné, výzvu na úpravu / doplnenie podania.

 

Mesto Levice poskytuje nasledovné elektronické služby:

Ako vybaviť ?

 

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady za poplatníka využívajúceho množstvový zber komunálneho odpadu - PO

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady za poplatníka využívajúceho množstvový zber komunálneho odpadu - zmena - PO

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie - FO

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie - PO

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - FO

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - FO

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - PO

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - FO - V.oddiel - Priznanie k dani za psa

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - PO - V.oddiel - Priznanie k dani za psa

Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkárne - PO

 


Prezrite si aj našu GIS aplikáciu

Prihláste sa na odber SMS správ z mesta Levice


Podporované verzie prehliadačov:
MS Internet Explorer (MS IE) od verzie 7 (nastavenie MS IE, MS IE 8+ v móde kompatibility 7), Chrome od verzie 29, Mozilla Firefox od verzie 3.6, Opera od verzie 11.

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.